Sertleşme Sorununun Belirtileri

  • Sertleşmenin nadiren olması (eskisi kadar sık olamaması),1
  • Sertleşmenin, cinsel birleşme süresinin tamamı boyunca devam edememesi,1
  • Hiçbir zaman sertleşme görülmemesi,1

Sertleşme sorunun başlıca belirtileridir.1

Cinsel Fonksiyon Testini doldurarak sertleşme sorununuzun durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 


 Referans:

1. Erectile Dysfunction. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. NIH Publication No. 14–3923. November 2015.