Sertleşme Sorununun Tanısı

Doktorunuz sertleşme sorununuza medikal ve cinsel geçmişinize bakarak, fiziksel muayene ile tanı koyabilir.1

Medikal Geçmiş

Hastanın sertleşme sorunu yakınmasında rol oynayabilecek faktörlerin ortaya çıkarılması adına önemli bir yöntemdir.2 Damarsal faktörler (diyabet, hipertansiyon), hormonal faktörler, sinirsel faktörler (MS), psikolojik faktörler (depresyon), diğer medikal durumlar (penil travma veya cerrahi, prostatit, Peyronie hastalığı), alkol kullanımı ve ilaç kullanımları sertleşme sorununu değerlendirirken detaylı olarak sorgulanmalıdır.2

Cinsel Geçmiş

Hem hasta hem de mümkünse partnerinin cinsel öyküsü alınmalıdır.2 Sertleşme sorununu diğer cinsel bozukluklardan ayırt etmek için, sertleşme sorununun başlangıç biçimi, yaygınlığı, sabah ve akşam ereksiyonlarının olup olmadığı, varsa ereksiyonların sıklığı ve süresi, cinsel doyuma erişilip erişilemediği gibi konularda bilgi edinmek gerekir.2

Fiziksel Muayene

Nedensel veya katkıda bulunan faktörlerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olabilir. Fizik muayenede genel bir sistemik inceleme yanında detaylı bir nörolojik muayene, ikincil seks karakterleri, alt uzuv nabızları ve genital özellikler (Peyronie hastalığı) incelenmelidir.2

Bunlara ek olarak bazı testleri yaptırmanızı size önerebilir.1

Bu testler;

Kan Testleri

Tam idrar tahlili, tam kan sayımı, kreatinin, açlık kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, lipid profili ve testosteron seviyesine bakılması önerilmektedir.2

Noktürnal Ereksiyon Testi

Evde veya uyku laboratuvarında test uygulanabilir. Cihazın sensörleri penisin ilgili bölgelerine yerleştirilir.1 Bu cihaz derin uykudayken bireyin kaç kere ereksiyon olduğunu ve oluşmuşsa ereksiyon süresini kaydeder. Derin uykuda bir erkeğin 3 ila 5 kez ereksiyon olması gerekir.1

Enjeksiyon Testi

İntrakavernozal enjeksiyon olarak da adlandırılan bu test ikinci basamak olarak önerilmektedir.1 Uzman hekim, penis içerisine ilacı enjekte ederek ereksiyon oluşmasını sağlar.2 Böylelikle hekim ereksiyonun ne kadar sürdüğünü tespit etmiş olur.1

Renkli Penil Doppler Ultrasonografi

Bu yöntem ile penise zayıf kan akışının olduğu damarlar hekim tarafından gözlenir.1

Kavernozometri ve Kavernozografi

Her iki tetkikte toplardamarlardaki bozukluk tanısında kullanılır.2

Psikolojik Değerlendirme

Hekim başvuran hastaya bir anket önerebilir. Bu anket sayesinde sertleşme sorununun psikolojik ve duygusal sebepleri ortaya çıkabilir.1


 

Referanslar:

1. Erectile Dysfunction. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. NIH Publication No. 14–3923. November 2015.

2. Erektil disfonksiyon tanı ve değerlendirmesinde kullanılan yöntemler. Türk Androloji Derneği http://www.androloji.org.tr/androlojiDATA/Document/242014102423-15.pdf Erişim: 15.11.2016